Thursday, November 8, 2018

This blog is linked

Please go to my homepage:

https://winterally.com

Saturday, October 7, 2017

Imbecilla makthavare?

This piece of poetry, art and culture was written in Swedish, 9 Sept. 2014. 
Too difficult for me to translate in an acceptable manner.

© Winterally Olle Johansson

Vad kan det bero på att dessa imbecilla feminister som regerat och haft massmediainflytandet i Stockholm de senaste 50 åren tycks ha haft sämre samvete än tyskarna som utrotade miljoner människor? Kan det bero på att de var mer inblandade än vi vet? De var Hitlers hantlangare själva? De har gett sken av att vara världens samvete och släppte in miljoner främlingar utan anknytning. En svensk som däremot gift sig med en utländsk individ och som har legitima skäl att bringa sin ingifta/-e med legitim anknytning, in i landet, möts av flera hinder. 

Har man ansett att judarna i Israel skulle motsätta sig en Svensk/Europeisk nationell/federal politik? De är ju själva supernationalister! Superreligiösa! 

Man har ställt gränslös invandring emot rasism. Den som har opponerat sig mot en orimlig flyktingpolitik har stämplats som rasist. I verkligheten är det väl att betrakta som normalt, att vilja bevara integriteten i ett land? Att bevara landets barns fädernesarv kan väl inte vara rasism?  

Alla världens flyktingar tycks önska komma till Europa. Gör en lista på alla de länder som inte tar emot några flyktingar, och sedan en lista på de som exporterar folk.

I dagsläget finns det tiotusentals kristna flyktingar som behöver en fristad. Man har redan släppt in hundratusentals muslimer. Man kunde tycka att det vore rimligt att man tog hand om kristna i ett kristet land? Vad har hänt? Politikerna har avskaffat Kristendomen som rättesnöre. Det kristna arvet håller på att förskingras. Finns det något muslimskt land som skulle släppa in lika många kristna i sina land, som de kristna släppt in muslimer?

En bön till våra danska grannar: Var vänliga och rädda Sverige från dessa mentalt efterblivna partiidioter som styr Sverige, men inte verkar för sitt eget folk, utan jobbar för utlandet.

Jag anser att inga folkvalda i Europa har legitimitet, därför att man har förtryckt sanningen och lurat sina medborgare och störtar dem i fördärvet. FN i New York borde förändras. Man har trott sig mena väl, men tyvärr, resultatet blir en ännu mer kaotisk värld. Det etniska, religiösa kaoset i Europa är FN:s fel. Jag har trott på integrationens möjligheter, men, men, men tror inte längre att muslimer kan leva i fred med vårt västerländska samhälle. Kristna och Judar går hand i hand, men det går aldrig med muslimerna på grund av deras skrifter som påbjuder ondska mot just oss, Kristna och Judar.

Vi lever i ett system där ingen styr, ingen tar ansvar. Om några gör fel och störtar länder i fördärvet, byter man bara ut regeringar genom nyval. Nya feminister i byxor tar över. Man bör förstå att det är i framför allt de kristna länderna man har krossat manssamhället och infört jämställdhet.

Friday, December 26, 2014

Winterally goes on with Winteralley

New spelled name and new Blogspot page opened for them interested. The first Winterally will from now on go into a passive mode.

http://winter-alley.blogspot.com.es/

Monday, December 15, 2014

A Picture Of Swedish Politics

This piece of poetry, art and culture was an idea months ago.
© Winterally Olle Johansson

Politics in Stockholm is like a Mausoleum,
with such a low ceiling, 
so the rats get a headache.

Sunday, December 7, 2014

It Is Not A Cold War

It's a long bench of empty pockets, threatening disease, uproar, social unrest, religious extremism, refugee pressure, all leading to chaos and anarchy in Europe to where everybody seemingly wants to come.
Machiavelli said something like: Governing through dividing. Litterature of wisdom says: They who dig a hole for others, will themselves fall into it.
Maybe all this shit happening in the world now, is due to an extreme feministic/democratic/infiltrated/media lying sect ruling the whole world?
Now I have said, what I didn't say.
Copyright Winterally Olle Johansson 6 November 2014